Цени

Писмен превод

Първа езикова група
Английски, Немски, Френски, Руски, Испански, Италиански
Първа
тематична група
Втора
тематична група
Трета
тематична група
Стандартен срок 13 лв. 15 лв. 18 лв.
Бърза поръчка 16 лв. 20 лв. 23 лв.
Експресна поръчка 20 лв. 23 лв. 26 лв.

Втора езикова група
Гръцки, Румънски, Сръбски, Македонски, Хърватски, Полски, Турски, Украински, Чешки, Словашки
Първа тематична група Втора тематична група Трета тематична група
Стандартен срок 17 лв. 20 лв. 23 лв.
Бърза поръчка 22 лв. 24 лв. 26 лв.
Експресна поръчка 26 лв. 28 лв. 30 лв.

Трета езикова група
Португалски, Унгарски, Холандски, Словенски, Шведски, Датски, Норвежки, Албански, Естонски, Литовски
Първа тематична група Втора тематична група Трета тематична група
Стандартен срок 24 лв. 26 лв. 28 лв.
Бърза поръчка 30 лв. 32 лв. 34 лв.
Експресна поръчка 38 лв. 40 лв. 42 лв.

Четвърта езикова група
Иврит, Японски, Азербайджански (Азерски), Корейски, Китайски, Фински, Арменски, Арабски
Първа тематична група Втора тематична група Трета тематична група
Стандартен срок 45 лв. 60 лв. 70 лв.
Бърза поръчка 65 лв. 85 лв. 100 лв.
Експресна поръчка 75 лв. 100 лв. 120 лв.
Устен превод

Цена на час
Симултанен 129 лв. *
Консекутивен 89 лв. *
Превод при придружаване 60 лв. *

Легализация*
Вид документ Вид поръчка Срок Цена
Общински документи: удостоверения за раждане, брак, смърт, семейно положение, адрес, имена, наследници, идентичност на имена стандарт
бърза
експрес
8 раб. дни
6 раб. дни
5 раб. дни
55 лв.
70 лв.
80 лв.
Документи издадени от НАП: удостоверение за декларирани данни, удостоверение за наличие или липса на задължения, удостоверение за наличие на данъчна регистрация стандарт
бърза
експрес
4 раб. дни
2 раб. дни
1 раб. дни
55 лв.
70 лв.
80 лв.
Документи, издаден от НОИ: удостоверение за брутен доход, удостоверение за пенсия, удостоверение за трудов стаж стандарт
бърза
експрес
5 раб. дни
3 раб. дни
2 раб. дни
55 лв.
70 лв.
80 лв.
Документи, издадени от Светия синод: удостоверение за църковен брак, кръщелно свидетелство стандарт
бърза
експрес
5 раб. дни
3 раб. дни
2 раб. дни
55 лв.
70 лв.
80 лв.
Правни документи: Свидетелство за съдимост, декларация, пълномощно, съдебно решение, нотариален акт, удостоверение за актуално състояние, договор и други документи издадени от съд или нотариус стандарт
бърза
експрес
8 раб. дни
6 раб. дни
5 раб. дни
55 лв.
70 лв.
80 лв.
Образователни документи: Диплома, академична справка, студентско уверение стандарт
бърза
експрес
10 раб. дни
5 раб. дни
3 раб. дни 
55 лв.
70 лв.
80 лв.
Медицински документи: епикриза, медицинско свидетелство,изследване, направление, имунизационен паспорт, ТЕЛК; стандарт
бърза
експрес
8 раб. дни
6 раб. дни
5 раб. дни
55 лв.
70 лв.
80 лв.
Документи от МВР: удостоверение за придобита категория, удостоверение за валидност на шофьорска книжка, удостоверение за липса на нарушения стандарт
бърза
експрес
8 раб. дни
6 раб. дни
5 раб. дни
55 лв.
70 лв.
80 лв.
Заверка на документ в посолство по запитване по запитване по запитване
Документи, издадени в чужбина   2 раб. дни 50 лв.
Заверка на преводи   2 раб. дни 20 лв.
* Нормативно определените такси се заплащат отделно.