Цени

Писмен превод

Първа езикова група
Английски, Немски, Френски, Руски, Испански, Италиански
Първа
тематична група
Втора
тематична група
Трета
тематична група
Стандартен срок 13 лв. 15 лв. 18 лв.
Бърза поръчка 16 лв. 20 лв. 23 лв.
Експресна поръчка 20 лв. 23 лв. 26 лв.

Втора езикова група
Гръцки, Румънски, Сръбски, Македонски, Хърватски, Полски, Турски, Украински, Чешки, Словашки
Първа тематична група Втора тематична група Трета тематична група
Стандартен срок 17 лв. 20 лв. 23 лв.
Бърза поръчка 22 лв. 24 лв. 26 лв.
Експресна поръчка 26 лв. 28 лв. 30 лв.

Трета езикова група
Арабски, Португалски, Унгарски, Холандски, Словенски, Шведски, Датски, Норвежки, Албански, Естонски, Азербайджански (Азерски)
Първа тематична група Втора тематична група Трета тематична група
Стандартен срок 24 лв. 26 лв. 28 лв.
Бърза поръчка 30 лв. 32 лв. 34 лв.
Експресна поръчка 38 лв. 40 лв. 42 лв.

Четвърта езикова група
Иврит, Японски
Първа тематична група Втора тематична група Трета тематична група
Стандартен срок 40 лв. 55 лв. 65 лв.
Бърза поръчка 60 лв. 82 лв. 97 лв.
Експресна поръчка 72 лв. 99 лв. 117 лв.
Устен превод

Цена на час
Симултанен 129 лв. *
Консекутивен 89 лв. *
Превод при придружаване 60 лв. *

Легализация

Цени на легализации на български документи*:
Стандартен срок (6 работни дни) 45 лв.
Бърза поръчка (4 работни дни) 65 лв.
Експресна поръчка (2 работни дни) 75 лв.
Цени на легализации на дипломи и академични документи, предварително заверени и апостилирани от МОН*:
Стандартен срок (6 работни дни) 35 лв.
Бърза поръчка (4 работни дни) 55 лв.
Експресна поръчка (2 работни дни) 65 лв.
Цени на легализации на дипломи и академични документи без заверка и апостил от МОН*:
Стандартен срок (6 работни дни) 60 лв.
Бърза поръчка (4 работни дни) 80 лв.
Експресна поръчка (2 работни дни) 90 лв.

Цени на легализации на документи издадени в чужбина, съдържащи необходимите заверки*:
Стандартен срок (6 работни дни) 40 лв.
Бърза поръчка (4 работни дни) 60 лв.
Експресна поръчка (2 работни дни) 70 лв.

* цената е за един документ;
* сроковете са за легализация в Консулския отдел на Министерството на Външните работи, в случаите когато документа има всички изискуеми печати;
* в цената са включени нормативно определените от Консулски отдел на Министерство на Външните работи такси за легализиране на български документ в чужбина и таксите за легализацията на чуждестранен документ, платими в държавни таксови марки;
* в цената са включени нормативно определените такси за легализиране на български документ в чужбина и таксите за легализацията на чуждестранен документ, платими в държавни таксови марки;
* в цената е включена нормативно определената такса за заверка подписа на преводача, платима в държавни таксови марки;
* в цената е включена такса административно обслужване от „ОЦ ЕС България” ООД;
* в цената за легализация на дипломи и академични документи без апостил от МОН е включена определената от МОН такса;
* в цената не е включена цената за превода.
По изискване на МОН, МВР, СДВР и Прокуратурата, предконсулската заверка се извършва лично от клиента или от нотариално упълномощено лице. В тази връзка – екипът на „ОЦ ЕС България” може да се ангажира да внесе Вашите документи за правно-административно оформяне в съответната инстанция и да завери оригиналния документ в министерствата, чиито печати се изискват от Консулски отдел.

За целта Вие следва да ни дадете изрично нотариално заверено пълномощно.

Всяка държавна инстанция има свой собствен срок за оформяне и подпечатване на документи


Нормативно определени такси:**
1.10 Министерство на правосъдието 5.00 лв.
2.10 Министерство на вътрешните работи
нормална услуга за първа страница 2.00 лв.
2-ра и всяка следваща страница 1.00 лв.
бърза услуга за първа страница 4.00 лв.
2-ра и всяка следваща страница 2.00 лв.
3.10 Министерство на здравеопазването
академична справка 2.50 лв.
диплома 2.50 лв.
приложение към диплома 2.00 лв.
имунизационен паспорт 2.00 лв.
медицинско свидетелство 3.00 лв.
медицинска епикриза 2.50 лв.
медицинско направление 2.50 лв.
медицински протокол 3.00 лв.
протокол за лечение в чужбина 3.00 лв.
разрешение за пренасяне на труп 3.00 лв.
сертификат за специалност 5.00 лв.
чуждестранна диплома 5.00 лв.
сертификат за производство на лекарствени средства, козметика, хранителни изделия, алкохолни продукти и др. 3.00 лв.
служебна бележка 2.50 лв.
уверение 2.50 лв.
удостоверение 2.50 лв.
учебни програми на висшите медицински училища и колежите 3.00 лв.
4.10 Министерство на образованието, младежта и науката 15.00 лв.
5. Национална агенция за приходите (НАП) няма такси
6. Агенция по вписванията няма такси
7. Национален осигурителен институт (НОИ) няма такси
8.10 Банкова такса (в случаите, когато извършваме банкови плащания) 5.00 лв.
** Нормативно определените такси се заплащат отделно.