Преводи

Писмените преводи осъществявани от „ЕС България” са изцяло в съответствие с нашите ценности, които отразяват коректност, точност и индивидуално отношение към всеки един клиент.

Общи условия: 

 • Минималната поръчка е една преводаческа страница: 1800 символа(включително интервалите);
 • Стойността на поръчката се изчислява на база брой страници от завършеният превод, а не от оригиналния текст предоставен ни от клиента;
 • При обемна поръчка (над 50 страници) или дълготрайно сътрудничество се правят Атрактивни отстъпки по договаряне.
 • Корекцията на преводи извършени от нас е безплатна.
 • Редакцията на преводи се таксува 50% от цената на превода на страница.Работим със следните езикови групи:

Първа езикова група: Английски, Немски, Френски, Руски, Испански, Италиански;
Втора езикова група:  Гръцки, Румънски, Сръбски, Македонски, Хърватски, Полски, Турски, Украински, Чешки, Словашки;
Трета езикова група:  Португалски, Унгарски, Холандски, Словенски, Шведски, Датски, Норвежки, Албански, Естонски, Литовски;
Четвърта езикова група:  Иврит, Японски, Арабски, Азербайджански (Азерски), Корейски, Китайски, Фински, Арменски.

Видове поръчки:

 1. Стандартна: до 6 преводачески страници за един работен ден.
 2. Бърза: от 6 до 8 преводачески страници за един работен ден.
 3. Експресна: от 8+ преводачески страници за един работен ден.

Видът на информацията и сложността на превода разделя преводите на три тематични групи:

Първа група – превод на лични, служебни документи и текстове с обща тематика
академични документи – дипломи за основно, средно и висше образование, приложения към дипломи, ученически и академични справки, уверения, служебни бележки и др.;
официални удостоверения – уверение, декларация, удостоверение за регистрация на фирма, актуално състояние, свидетелство за съдимост, свидетелство за професионална квалификация, разред, служебни бележки, трудови книжки, военни книжки, , пълномощни на физически и юридически лица и др.;
 официални удостоверения – акт за раждане, брачно свидетелство, удостоверение за сключване на брак в чужбина, за семейно положение и имотно състояние, за развод, кръщелни свидетелства, за идентичност на имена, смъртен акт и др.

неофициални документи – писма, автобиографии, молби, кореспонденция и др.

Втора група – превод на текстове с икономическа и финансова тематика
маркетингови, счетоводни, банкови и нотариални документи, сертификати за качество, човешки ресурси, банкови справки, референции, извлечения, фактури, оферти, рекламни материали и др.
Трета група – превод на текстове с техническа и специализирана тематика
превод на текстове с медицинска, юридическа и застрахователна насоченост, решения на съда, договори, препоръка, художествена литература и др.

Устен превод

„ЕС България” предлага на своите клиенти възможността да използват висококвалифицираните ни преводачи в случаи:

 • когато им се налага да се провеждат официални и неофициални срещи, където една или две от страните не ползва български;
 • на частни посещения в България на чужденци с цел запознаване с икономическата обстановка, бизнес преговори и всякакъв вид работни мероприятия;
 • на придружаване и асистиране при частни посещения на чужденци в България с цел закупуване на имот, туризъм и други ситуации, които налагат познаване на обстановката и езика;
 • на провеждане на международни конференции в България и всякакъв вид интернационални форуми.

„ЕС България” предлага симултанен, консекутивен и превод при придружаване:

Симултанен Превод от кабина в момента на говоренето. Извършва се от екип от двама преводачи.
Консекутивен Превод с изчакване при преговори и семинари. Извършва се от един или екип от двама преводачи, в зависимост от естеството на работата.
Превод при придружаване Придружаване и асистиране при пътуване, огледи, преговори и други ситуации, които налагат познаване на обстановката и езика.

Времето, в което преводачът е ангажиран от клиента, се включва в цената, независимо дали има същински превод.