Легализация

За да бъде признат в България, документ издаден от чужда държава, и обратно, български документ да бъде признат в друга държава, той трябва да бъде преведен и легализиран. Преводът трябва да бъде извършен от преводаческа агенция, която има сключен договор с МВнР за извършване на официални преводи.

В България легализацията на документи се извършва от Министерството на външните работи и от Министерството на правосъдието. Министерството на външните работи и Министерството на правосъдието легализират българските публични актове (документи) със специално удостоверение “апостил”, а в чужбина – от  дипломатическите и консулските представителства на Република България.


Освен това, за да се легализира един документ е необходимо той да носи необходимите печати и заверки, изискуеми от българското законодателство и двустранните спогодби, по които Република България е страна.

Екипът на „ЕС България” е професионално подготвен да извърши всичко необходимо, за да получи нашият клиент една напълно завършена услуга. Свържете се с нас и ние ще Ви помогнем. Ще направим за Вас сложеният процес-бърз, лесен и разбираем, така, че нуждата Ви да бъде напълно удовлетворена.