Легализация

 

За да бъде признат в България, документ издаден от чужда държава, и обратно, български документ да бъде признат в друга държава, той трябва да бъде преведен и легализиран. Преводът трябва да бъде извършен от преводаческа агенция, която има сключен договор с МВнР за извършване на официални преводи.
В България легализацията на документи се извършва от Министерството на външните работи и от Министерството на правосъдието. Министерството на външните работи и Министерството на правосъдието легализират българските публични актове (документи) със специално удостоверение “апостил”, а в чужбина – от  дипломатическите и консулските представителства на Република България.
„ОЦ ЕС България” има сключен договор номер 2041 от 08.01.2013

г.
с МВнР за извършване на официални преводи.
Освен това, за да се легализира един документ е необходимо той да носи необходимите печати и заверки, изискуеми от българското законодателство и двустранните спогодби, по които Република България е страна.
Екипът на „ОЦ ЕС България” е професионално подготвен да извърши всичко необходимо, за да получи нашият клиент една напълно завършена услуга.
1. Ние превеждаме документа Ви на наша бланка като оторизирана от Министерството на Външните работи агенция, с печат и подпис на наш заклет преводач.
2. Заверяваме оригиналния документ в съответното Министерство, чиито печати се изискват от Консулски отдел на МВнР.
3. Превода, заедно със заверения документ се заверяват в Консулски отдел на МВнР.
След заверката на Консулскя отдел документът е валиден за представяне пред властите в съответната страна.
Сроковете, за които можем да извършим легализацията на Вашите документи са:
Стандартна поръчка 6 работни дни
Бърза поръчка 4 работни дни
Експресна поръчка 2 работни дни
В определените срокове не се включва:
> времето за извършване на превода;
> нормативно определените срокове на МОН, МВР, СДВР и Прокуратурата, в случаите, когато ние извършваме подпечатването на документа. Според изискване на МОМН, МВР, СДВР и Прокуратурата, за да подадем за печат от Ваше име документите Ви в тези институции, клиентът следва да ни даде изрично нотариално заверено пълномощно. Таксите за подпечатване са нормативно определени и се заплащат отделно.
Таксите за различните легализационни процедури може да видите на страницата с цените.
В таксите са включени цените на държавните таксови марки за легализиране на български документ в чужбина, държавните таксови марки за удостоверяване на легализацията на чуждестранен документ, както и държавни таксови марки за заверка на подписа на преводача.